Effectieve Micro-organismen en BioMyPro produkten

Dit jaar zijn voor het vijfde jaar zeer vele planten die wij in pot kweken geteeld volgens een nieuwe methode, gebruik makend van Effectieve Micro-organismen. Ook dit jaar hebben wij besloten om dit ook te doen bij al onze planten. Dit besluit hebben wij genomen om verschillende redenen.

-Milieu.

Het niet langer gebruiken van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is voor ons een belangrijkeverbetering in het meer verantwoord omgaan met onze natuurlijke omgeving.

-Vitaliteit.

Door het scheppen van een natuurlijk evenwicht in de potgrond wordt de wortelkluit van de plant vitaler en beter bestand tegen agressieve bodemschimmels. Met name dit probleem was op de gangbare manier niet goed onder controle te houden. De hergroei in het voorjaar na het uitplanten in de vollegrond liet vaak te wensen over; door een gezondere plant te kweken kan dit worden opgelost.

De gevolgen:

Natuurlijk heeft de omschakeling gevolgen. Doordat de plant veel minder stikstof krijgt toegediend is de ontwikkeling van het gewas veel gedrongener, zijn de bladkleuren intensiever en is de ontwikkeling van het wortelgestel veel krachtiger. Kortom, in plaats vaneen sterk gegroeide, maar wat zwakkere plant, kweken wij nu een kleinere maar weerbaarder plant. Over het gebruik van Effectieve Micro-organismen kunt U op de internetsite:www.agriton.nl meer informatie vinden.

Dit was voor ons de laatste stap op weg naar een volledig ecologische kwekerij, na jaren van voorbereiding en sturing is onze kwekerij nu volledig omgeschakeld naar een kweekmethode die beter aansluit bij onze visie op de natuur. De natuur krijgt bij ons dan ook alle kans zich steeds verder te ontwikkelen. Een getuige daarvan is de hele lange vogellijst van het bedrijf.

U kunt hier een uitgebreidere handleiding voor het gebruik vinden.

Wij zijn ook dealer geworden van de middelen behorend bij het gebruik van Effectieve Micro-organismen. Hieronder vindt u een overzicht van de producten die hiervoor benodigd zijn.
Al deze middelen zijn bij ons aan te schaffen in de plantenwinkel. Vraagt u gerust om meer informatie en uitleg van de precieze werking en vraag hiervoor naar onze deskundige op dit gebied, Cor van Gelderen.

artikelcodeomschrijvingprijs
EM1EM Effectieve Micro-organismen 250 ml.
De bacteriën en schimmels om het bodemleven te verbeteren
€ 6.50
EMAEM A+ fles van 250 ml.
De voedingsbodem voor de EM1
€ 2.50

De bodem is de basis

Sinds kort verkopen we een aantal producten uit de BioMyPro lijn van Soil Best.
Dit bedrijf voert regelmatig bodemtesten voor onze klanten uit. Als je de grond kent, dan weet je wat je er kunt planten.
De producten van Soil Best zijn biologische gewasbeschermingsmiddelen.
Ze zijn preventief èn curatief toe te passen, zonder gif of meststoffen. De middelen die wij in de plantenwnkel verkopen zijn:

artikelcodeomschrijvingprijs
BioMyPro-Nem CBevat Chitosan voor sterkere wortels en gezonde planten€ 6.50
EMAEM A+ fles van 250 ml.
De voedingsbodem voor de EM1
€ 2.50